Posted by: amschulzes | May 5, 2013

Film i tyskundervisningen

Gjennom å vise film i fremmedspråksundervisningen vil elevene få mulighet til å høre autentisk tysk og trene på de muntlige ferdighetene. Til mange av temaene i læreverket Weiter geht´s finnes det gode og aktuelle tyske filmer som kan gi en fin variasjon i undervisningen.

Til mange av filmene finnes det studieark med sammendrag av filmen, informasjon om skuespillerne og forslag til oppgaver, som for eksempel på nettsiden bpd.de (Bundeszentrale für politische Bildung).

Forslag til filmoppgaver

Skriveøvelser:

 • skrive en filmanmeldelse eller generelle kommentarer til filmen
 • skrive et sammendrag av filmen
 • velge ut en person i filmen og skrive et fiktivt intervju med vedkommende
 • skrive et brev/e-post til en av karakterene i filmen
 • skrive en alternativ slutt
 • oversette deler av filmen til norsk

Muntlige øvelser:

 • lage et muntlig sammendrag av filmen
 • presentere en av skuespillerne muntlig
 • spille en del av filmen som skuespill i klassen
 • lage fiktive intervjuer med regissøren eller med en av skuespillerne eller karakterene i filmen

Lytteøvelser:

 • høre etter spesielle ord og uttrykk
 • legge merke til dialektforskjeller
 • lytte til spesielle grammatikktemaer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: