Posted by: amschulzes | May 22, 2013

Improviserte rollespill i tyskundervisningen

Dette er en artig aktivitet som gjør det trygt å snakke tysk i klassen.

Hele tyskgruppa blir enige om en situasjon: Eks: På restaurant. Dele bord med ukjente personer.

I plenum legges rammene for rollespillet:

  • Hvor mange personer er innblandet?
  • Hvilket forhold har de til hverandre?
  • Hvordan er stemningen/humøret?
  • Hva kommer til å skje?
  • Hva snakker de om (i grove trekk)?
  • Etc.

Deretter spilles rollespillet etter dette utgangspunktet.

Dersom en eller flere av gruppene har lyst til å presentere noe, er det selvsagt bra. 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: